Things Garry Love :)

Vietnamese girl.On my way to find a place in this Galaxy.
My heart belongs to Xiumin and D.O. from EXO.Yes.No doubt about it! Teehee!


buttercup ♡ don’t edit

buttercup ♡ don’t edit

(Source: 902603)

— 2 days ago with 10 notes
creeproll:

I’ve literally been laughing at this for the past five minutes

creeproll:

I’ve literally been laughing at this for the past five minutes

(Source: grantofalltrades, via xiubottom)

— 2 days ago with 388615 notes

“Trong khoảng từ mười sáu đến hai sáu tuổi, đọc sách với tôi là nỗ lực chính yếu để biến mình thành một cái gì đó, nâng cao nhận thức, và qua đó định hình tâm hồn. Tôi phải trở thành người như thế nào? Thế giới có nghĩa lý gì? Tư tưởng của tôi có thể vươn xa tới đâu, những mối quan tâm của tôi, những giấc mơ của tôi, những vùng đất tôi có thể nhìn thấy bằng tuệ nhãn? Khi dõi theo cuộc đời, mộng tưởng và nghĩ suy của người khác trong những câu chuyện hay áng văn của họ, tôi biết tôi sẽ lưu giữ họ trong những góc ký ức sâu kín nhất và không bao giờ quên, theo cách mà một đứa trẻ không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy một cái cây, chiếc lá, con mèo. Với kiến thức thu lượm được từ việc đọc sách, tôi sẽ vạch đường tôi đi đến tuổi trưởng thành. Khởi đi với niềm lạc quan trẻ thơ để tạo dựng và định hình chính mình như thế, sự đọc của tôi trong những năm tháng ấy là một cam kết nghiêm cẩn và vui thú có nguồn gốc sâu xa từ trí tưởng tượng của tôi. Nhưng bây giờ hầu như tôi không đọc theo cách như thế nữa, và có lẽ đó là lý do tại sao tôi đọc ít hơn nhiều.”

— Những màu khác | Orhan Pamuk

“Trong khoảng từ mười sáu đến hai sáu tuổi, đọc sách với tôi là nỗ lực chính yếu để biến mình thành một cái gì đó, nâng cao nhận thức, và qua đó định hình tâm hồn. Tôi phải trở thành người như thế nào? Thế giới có nghĩa lý gì? Tư tưởng của tôi có thể vươn xa tới đâu, những mối quan tâm của tôi, những giấc mơ của tôi, những vùng đất tôi có thể nhìn thấy bằng tuệ nhãn? Khi dõi theo cuộc đời, mộng tưởng và nghĩ suy của người khác trong những câu chuyện hay áng văn của họ, tôi biết tôi sẽ lưu giữ họ trong những góc ký ức sâu kín nhất và không bao giờ quên, theo cách mà một đứa trẻ không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy một cái cây, chiếc lá, con mèo. Với kiến thức thu lượm được từ việc đọc sách, tôi sẽ vạch đường tôi đi đến tuổi trưởng thành. Khởi đi với niềm lạc quan trẻ thơ để tạo dựng và định hình chính mình như thế, sự đọc của tôi trong những năm tháng ấy là một cam kết nghiêm cẩn và vui thú có nguồn gốc sâu xa từ trí tưởng tượng của tôi. Nhưng bây giờ hầu như tôi không đọc theo cách như thế nữa, và có lẽ đó là lý do tại sao tôi đọc ít hơn nhiều.”

— Những màu khác | Orhan Pamuk

(Source: tieubaoboi)

— 2 days ago with 69 notes
giaydo:

heavenlywind:

"Cho dù những ngày đã qua có đôi phần đắng cay và hối tiếc thì anh ấy vẫn luôn là một người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.Khi viết Someone Like You (Một ai đó giống anh), tôi cảm thấy có chút hụt hẫng và cô đơn… Tôi tưởng tượng đến khi mình khoảng 40 tuổi, tìm lại người yêu cũ một lần nữa chỉ để biết rằng anh ấy đã an cư với một người vợ đẹp cùng những đứa con ngoan và hoàn toàn hạnh phúc. Còn tôi, vẫn một mình…”- Adele.

"Someone Like You" was written and produced by Adele and American songwriter and producer Dan Wilson. It was one of the last written for 21.The track, which epitomizes the lyrical content of 21, summarizes the now defunct relationship that the record is all about. Adele has openly discussed the genesis of it saying, "Well, I wrote that song because I was exhausted from being such a bitch, with ‘Rolling in the Deep’ or ‘Rumour Has It’ … I was really emotionally drained from the way I was portraying him, because even though I’m very bitter and regret some parts of it, he’s still the most important person that’s ever been in my life, and ‘Someone Like You,’ I had to write it to feel OK with myself and OK with the two years I spent with him. And when I did it, I felt so freed."Adele revealed that she was struggling emotionally when she composed it: “When I was writing it I was feeling pretty miserable and pretty lonely, which I guess kind of contradicts ‘Rolling in the Deep’. Whereas that was about me saying, ‘I’m going to be fine without you’, this is me on my knees really.” She discussed further the inspiration of the song: “I can imagine being about 40 and looking for him again, only to turn up and find that he’s settled with a beautiful wife and beautiful kids and he’s completely happy… and I’m still on my own. The song’s about that and I’m scared at the thought of that.”

giaydo:

heavenlywind:

"Cho dù những ngày đã qua có đôi phần đắng cay và hối tiếc thì anh ấy vẫn luôn là một người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.
Khi viết Someone Like You (Một ai đó giống anh), tôi cảm thấy có chút hụt hẫng và cô đơn… Tôi tưởng tượng đến khi mình khoảng 40 tuổi, tìm lại người yêu cũ một lần nữa chỉ để biết rằng anh ấy đã an cư với một người vợ đẹp cùng những đứa con ngoan và hoàn toàn hạnh phúc. Còn tôi, vẫn một mình…”

- Adele.

"Someone Like You" was written and produced by Adele and American songwriter and producer Dan Wilson. It was one of the last written for 21.The track, which epitomizes the lyrical content of 21, summarizes the now defunct relationship that the record is all about. Adele has openly discussed the genesis of it saying, "Well, I wrote that song because I was exhausted from being such a bitch, with ‘Rolling in the Deep’ or ‘Rumour Has It’ … I was really emotionally drained from the way I was portraying him, because even though I’m very bitter and regret some parts of it, he’s still the most important person that’s ever been in my life, and ‘Someone Like You,’ I had to write it to feel OK with myself and OK with the two years I spent with him. And when I did it, I felt so freed."

Adele revealed that she was struggling emotionally when she composed it: “When I was writing it I was feeling pretty miserable and pretty lonely, which I guess kind of contradicts ‘Rolling in the Deep’. Whereas that was about me saying, ‘I’m going to be fine without you’, this is me on my knees really.” She discussed further the inspiration of the song: “I can imagine being about 40 and looking for him again, only to turn up and find that he’s settled with a beautiful wife and beautiful kids and he’s completely happy… and I’m still on my own. The song’s about that and I’m scared at the thought of that.”

(via caodo)

— 3 days ago with 219 notes